Všetky pripravované projekty
môžete podporiť bankovým prevodom
na číslo účtu:
SK 210900 0000 00056 2802 646
 

 

 
TA-DE-S Talentované deti Slovenska
 

Agentúra Gabriely Trebuňákovej - TA-DE-S (Talentované deti Slovenska), so sídlom vo Vranove nad Topľou, pracuje od roku 2008 v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR v Bratislave a veľvyslanectvami SR v zahraničí.

Každoročne pripravuje reprezentačné programy – vystúpenia a  výstavy, na propagáciu Slovenska, zamerané na šikovnosť, talent a nadanie slovenských detí a mládeže ako aj na podporu národnej kultúry a kultúry menšín žijúcich na Slovensku.

Do každého programu sa zapájajú deti  a mládež rôznych vekových a študijných skupín a hlavne rôzneho umeleckého zamerania – spev, tanec, maľba, sklo, šperky, hudba klasická  aj moderná, fotografie, rezbárstvo, kováčstvo, grafika, móda, folklór...

Na príprave a realizácii všetkých programoch spolupracuje s OZ Talentované deti Slovenska.

 


 

Copyright © 2010 All Rights Reserved. TA-DE-S Talentované deti Slovenska
Tvorba web stránokh24 design studio